Strona główna » Polityka prywatności i regulamin
B&B Molo

REGULAMIN

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu B&B Molo al. Niepodległości 710a, 81-853 Sopot oraz potwierdzany jest poprzez dokonywanie rezerwacji lub wpłatę zadatku. Gość dokonując powyższych czynności ma obowiązek oraz potwierdza zapoznanie się z Regulaminem.
 
2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Obiektu B&B Molo.
 
3. Regulamin jest ogólnie dostępny do wglądu w Recepcji, w częściach wspólnych obiektu lub na stronie www.bbmolo.pl

1. Pokój wynajmowany jest na doby.
 
2. Rezerwacja jest gwarantowana, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w wysokości 50% wartości w terminie 3 dni od dnia złożenia rezerwacji, chyba, że rezerwacja stanowi inaczej. Brak wpłaty zadatku może skutkować odwołaniem rezerwacji.
 
3. W przypadku braku odwołania rezerwacji w ciągu 30dni przed przyjazdem lub w przypadku nie dojazdu Gościa w zaplanowanym terminie, zadatek nie zostaje zwrócony. Nadrzędnymi warunkami są warunki danej rezerwacji.
 
4. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania pobytu Obiekt B&B Molo nie zwraca opłaty za dany pobyt.
 
5. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez DS HOTELE I APARTAMENTY SP. Z O.O. SP. K. al. Niepodległości 710a, 81-853 SOPOT dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

1. Opiekunem Gości jest obsługa Obiektu B&B Molo dostępna na miejscu lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 512 811 683 lub +48 507 048 983.
 
2. Wszelki potrzeby i informacje Goście zobowiązują się kierować do opiekuna Gości.
 
3. Zameldowanie Gościa odbywa się poprzez okazanie dowodu tożsamości lub wydanie karty wejścia/klucza wejściowego do obiektu Gościowi.
 
4. Gość nie może przekazywać pokoju, klucza/karty do pokoju lub dopuszczać zdalnie osób trzecich do obiektu pod żadnym pozorem.
 
5. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
 
6. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić telefonicznie pod numer +48 512 811 683 lub +48 507 048 983 lub w recepcji. Przedłużenie doby hotelowej pozostaje do decyzji Obiektu B&B Molo.
 
7. Jeżeli Gość nie wymelduje się do godziny 11:00, a Obsługa obiektu nie potwierdziła przedłużenia doby hotelowej Gościowi zostanie doliczona opłata zgodnie ze średnią stawką za dobę jego pobytu.
 
8. Obiekt B&B Molo świadczy usługi z jak największa starannością.
 
9. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Obiekt B&B Molo prosi Gości, aby niezwłocznie zgłaszali je do Recepcji lub na numer kontaktowy lub mail podany na stronie internetowej www.bbmolo.pl
 
10. W Obiekcie B&B Molo obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.
 
11. W przypadku pozostawienia rzeczy przez Gościa opuszczającego pokój Obiekt B&B Molo przechowa rzeczy osobiste przez 3 miesiące, art. spożywcze prze 24 godziny, w przypadku brak dyspozycji wydanej przez Gościa po 3 miesiącach rzeczy pozostają we własności obiektu.
 
12. Rzeczy mogą zostać zwrócone poprzez odesłanie ich na adres na koszt Gościa lub osobiście Gościowi.
 
13. W Obiekcie B&B Molo oraz jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje zakaz palenia tytoniu. Złamanie tego zakazu uprawnia obiekt do nałożenia na Gościa kary w wysokości 300zł.
 
14. Osoby nie będące Gośćmi Obiektu B&B Molo mogą gościnnie przebywać w pokoju od godziny 7:00 do godziny 22:00. W przypadku przebywania osób trzecich w pokoju bądź na terenie obiektu naliczona zostanie opłata za każdą osobę.
 
15. Obiekt B&B Molo ma prawo do odmowy przyjęcia Gościa, jeżeli ma ku temu podstawy, w postaci wcześniejszego naruszania Regulaminu lub inne.
 
16. Obiekt B&B Molo zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu kwoty z karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt.
 
17. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku nie prawidłowego działania Obiektu B&B Molo.
 
18. Reklamacje przyjmowanie są bezpośrednio w formie pisemnej lub mailowo na adres office@gdansksopot.com
 
19. Obiekt B&B Molo rozpatruje Reklamacje złożone jedynie bezpośrednio po powstałym uchybieniu oraz podczas pobytu.
 
20. Na rozpatrzenie Reklamacji Obiekt B&B Molo ma 30 dni roboczych.
 
21. Akceptacja pobytu zwierząt w Obiekcie B&B Molo jest udzielana jest indywidualnie. Pobyt zwierzęcia jest objęty dodatkową opłatą oraz obowiązkami nakładanymi na Gościa takimi jak: zobowiązanie Gościa do trzymania zwierzęcia w taki sposób, aby nie zagrażał innym, zobowiązanie Gościa do usuwania nieczystości powstałe na skutek pobyt zwierzęcia na całym terenie Obiektu B&B Molo.
 
22. Zabrania się przesadnego hałasowania na terenie obiektu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości.
 
23. W Obiekcie B&B Molo oraz jego bezpośrednim otoczeniu nie można przechowywać ładunków i rzeczy niebezpiecznych.
 
24. Za zgubienie inteligentnej karty wejścia pobierana jest opłata 50 zł brutto.
 
25. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.
 
26. Gość wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu.

1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Obiektu B&B Molo pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 
2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu B&B Molo, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Obiektu B&B Molo zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
 
3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Obiektu B&B Molo może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Obiektu B&B Molo, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Obiektu B&B Molo.
 
4. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien zamknąć okna, wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi.
 
5. Obiektowi B&B Molo przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Obiektu B&B Molo w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.

1. Obiektu B&B Molo nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług.
 
2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu bezpośrednio lub telefonicznie.
 
3. Obiekt B&B Molo nie posiada depozytu.
 
4. Obiekt B&B Molo nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu obiektu czy poza terenem.

1. Obiekt B&B Molo obsługuje DS Hotele i Apartamenty Sp. z o.o. sp. k. al. Niepodległości 710a, 81-853 Sopot NIP 585-147-20-49 KRS 0000578120
 
2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem a Obiektem B&B Molo jest sąd właściwy dla Obiektu.